Víte, co znamenají restrikce u jednotlivých kampaní?

Restrikce pro jednotlivé kampaně vychází z již uskutečněných marketingových činností a potřeb inzerenta. Pravidla určují, za jakých podmínek je možné kampaň propagovat, a jaké formy propagace jsou nepřípustné.

I přestože restrikce se liší na základě požadavků inzerenta, u všech kampaní je zakázáno úmyslně vytvářet konverze s cílem navýšit zisk. Konverze, které jsou zaznamenané ze stejného zařízení, IP adresy a prohlížečů, jsou podrobně kontrolovány. Ty, které nevyhovují parametrům rozhodujícím o kvalitě validního leadu, jsou zamítnuty, a to bez nároku na provizi. Takové porušení podmínek může vést až k zamítnutí všech leadů a k následnému zablokování dalších akcí.

  • Web – Propagovat kampaně na webu je možné ve většině případů.
  • Mailing – Propagace prostřednictvím e-mailů a SMS je přípustná. Vždy je ale zapotřebí, aby rozesílky byly odsouhlaseny na e-mailu affil@affilnet.cz. U některých kampaní je možné využít nachystanou vzorovou šablonu.
  • SEM – Zkratka SEM je označení pro Search Engine Marketing neboli marketing ve vyhledávačích. Přesně vymezuje, jaké kampaně lze propagovat ve vyhledávačích prostřednictvím placených kampaní. Není-li SEM povolený, je možné propagovat vlastní web, kde jsou zobrazeny reklamy inzerenta. Podmínkou ale je, aby web nebyl propagován přes klíčová slova související s inzerentem a aby se proklikem uživatel automaticky nedostal na web inzerenta.
  • Brandová slova – V nabídce se lze setkat s kampaněmi, které připouští SEM kromě brandových slov. Jedná se o slovní spojení, která jsou inzerentem zaregistrována jako ochranná známka, popřípadě jde o název produktu či společnosti.
  • Sociální sítě – Restrikce pro sociální sítě jsou stejná jako pro PPC. Je-li pro danou kampaň propagace zakázána, je povoleno propagovat vlastní web. Pravidla propagace platí pro Facebook, Instagram, Twitter i další sociální sítě.
  • Incentivní reklama – Hlavní charakteristikou incentivní propagace je vzbuzení motivace. Návštěvník Vašeho webu je vybízen k dokončení akce, za kterou má nárok na odměnu. Incentivní propagace je povolená, avšak pouze u kampaní, kde se o provizi z uskutečněného obchodu se zákazníkem podělíte. Naopak je zakázána u kampaní, kde je zákazník motivován pouze získáním odměny a kde produkt či služba nabízená inzerentem nehraje žádnou roli. Například jen registrace pro získání odměny nestačí. Jakékoliv snahy obejít restrikce incentivní propagace jsou trestány blokací účtu a zamítnutím všech již získaných provizí.
  • Cashback portál – Cashback je odnož affialete marketingu. Jedná se o portál, kde se provozovatel webu dělí o provizi s návštěvníky. Cashback portál doporučí zákazníkovi produkt či službu se slevou. Stejně jako u incentivní kampaně je nezbytnou podmínkou, aby zákazník vynaložil i vlastní prostředky. V opačném případě je propagace v rámci caschback portálu zakázána.
  • Pop up/under – Pop up/under jsou vyskakovací okna, ve kterých se zobrazuje reklama inzerenta. U většiny kampaní nejsou vyskakovací reklamy povoleny.
  • Vlastní kreativy – Použití vlastní grafiky při propagaci je povoleno jen u některých kampaní. Je-li vlastní kreativa zakázána, znamená to, že grafika musí projít schválením u inzerenta, a to i tehdy, pokud dojde k úpravě nabízených dostupných kreativ. Je tedy zapotřebí vlastní kreativu zaslat na odsouhlasení na e-mail affil@affilnet.cz.
  • Více akcí z jedné IP – Více akcí z jedné IP adresy je zakázáno. Akcemi se rozumí například registrace, objednávka, žádost, vyplnění formuláře. To vše by měl zákazník vždy provést sám ze svého počítače. Existují výjimky, kdy je více akcí z jedné IP povoleno. Například při sjednávání úvěrů pro osoby, které nemají přístup k internetu. Vždy je ale zapotřebí souhlasu a dostatečného seznámení offline návštěvníka se všemi fakty, které jsou předloženy online návštěvníkům. Jedná-li se o kampaň s odměnou za registraci, pak je více akcí z jedné IP adresy vždy zakázáno.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte, stejně tak pokud budete mít nějaké připomínky a náměty týkající se restrikcí kampaní.